کارشناس کار در ارتفاع ( دکل کار )

شبکه ، سخت افزار و زیر ساخت
تهران , تهران

کارشناس کار در ارتفاع ( دکل کار )

گروه :   شبکه ، سخت افزار و زیر ساخت
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل ا سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کاردانی

شرح شغل

مسئولیت ها :

کار در ارتفاع بر روی دکل های خود ایستا و مهاری


شایستگی های تخصصی :

تجربه یا تمایل به کار بر روی ارتفاع

آشنا با دکل های مهاری و خود ایستا

آشنا با کابل کشی ساختمان، تجهیزات و ...


شایستگی های عمومی :

سلامت کامل جسمانی

روحیه مشارکت کار تیمی

وقت شناس و مسئولیت پذیر


شرایط کار :

بیمه تامین اجتماعی

بیمه تکمیلی

ساعت کاری 8:30 تا 17:00شنبه تا چهارشنبه و 8:30 تا 12:00 پنجشنبه

پرداخت اضافه کاری

پرداخت حق ماموریت