کارشناس Share Point

شبکه ، سخت افزار و زیر ساخت
تهران , تهران

کارشناس Share Point

گروه :   شبکه ، سخت افزار و زیر ساخت
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل 3 سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

مسلط به ( Microsoft SharePoint ( Server/ Administration/Configuration


مسلط به طراحی فرم و گردش کار بر بستر SharePoint


مسلط بر راهبری و مدیریت Microsoft Sharepoint


مسلط به طراحی و ساخت فرم با InfoPath و Nintex 


مسلط به طراحی و ایجاد فرایند با SharePoint designer و Nintext work flow


تسلط نسبی بر SSRS و SQL Server