مسئول گزارشات مالی و بودجه

حسابداری و مالی
تهران , تهران

مسئول گزارشات مالی و بودجه

گروه :   حسابداری و مالی
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل 3 سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

پی گیری مباحث مالی 


تهیه گزارشات مدیریتی 


 پیگیری حسابهای باز و نامشخص


کنترل بودجه و تهیه و به روزنگهداری


گزارشات و بودجه عملیاتی و نقدی 


پی گیر - توانمند - با هوش 


توانایی تحلیل گزارشات مالی 


تسلط کامل به نرم افزار Office 


مخصوصاً مسلط به اکسل


آشنا به مباحث مالیاتی و بیمه